Weekly Sermon - Easter 6

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text:  John 14:15-21

Written Sermon 5-17-20 (Word)

Written Sermon 5-17-20 (PDF)

Sermon Audio 05-17-2020

Worship Service Audio 05-17-2020