Weekly Sermon - Pentecost 6

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text:  Exodus 31:15-29

Written Sermon 7-12-20 (Word)

Written Sermon 7-12-20 (PDF)

Sermon Audio 07-12-2020